Gadevang kirke

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret: Modtag en e-mail med nyheder 1-2 gange om måneden

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Salmer og Spaghetti 

I Nødebo kirke den sidste torsdag i måneden kl. 17 - næste gang 22. februar.

En hverdagsgudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og samvær i præstegården.

Tilmelding til alho@km.dk dagen før.

Giv dig selv tid til

- ro og eftertanke

- en smuk salme

- dejlig musik

- et ord at gå på

- et rum med højt til loftet


Lad aftenfreden sænke sig i Gadevang kirke hver den anden torsdag i måneden kl. 19.30


 

Aftenandagterne er en indbydelse til at tilbringe en lille time i Gadevang kirkes smukke kirkerum, en lille stund med både gamle og nye salmer, bønner, læsninger fra Bibelen og små prædiken-refleksioner.

Men mest af alt handler det om at blive ladet åndeligt op, give sig selv tid til at tænke efter og nyde, at inde under de høje hvælvinger kan vi sænke skuldrene og øve os i at overgive os til den sandhed, at vi ikke skal bære hele meningen selv.

8. marts - 12. april - 3. maj - 14. juni

Søndag den 11. marts medvirker kantoriet ved gudstjenesten i Nødebo.

Musikken, ordene og Ordet

Sogneaften i præstegården tirsdag d.13. marts kl.19.30
v/pastor emeritus, cand.phil i musikvidenskab og Phd Jørgen Lekfeldt

Hvad kom først: sprog eller musik? Traditionelt har musik været betragtet som et  evolutionært biprodukt af sprog. Sprog er trods alt et af de få færdigheder, vi har, som gør os til unikke mennesker. Det måtte så have den vigtigste evolutionære rolle. Musikken er en "kulisse" eller et ”kostume". Dårligt nok en birolle, men snarere et biprodukt.

Men denne opfattelse er ved at ændre sig til, at musikken kom først. Sprogdelen kom senere. Kreativ børneudvikling kan ses som en afspejling af evolutionær udvikling. At synge, danse og spille er vigtige måder, hvormed alle børn udvikler kognitive, sproglige, sociale og følelsesmæssige evner. Måske er det ved at synge, danse og spille, de tidlige mennesker har udviklet disse evner.

K.E. Løgstrup sammenligner i en artikel musikkens toner med hverdagslivets tale. Hvad er det så, musikken "siger"? Ifølge Løgstrup er dét, som for alvor fører til forståelse af musikkens "tale", et spring fra forsøg på forståelse til umiddelbarhed:
’’Det kan først forandres den Dag, da vi simpelthen lytter til Tonerne, som vi lytter til Hverdagslivets Tale, der er lutter Umiddelbarhed, og ikke først giver Form til noget finere – en Sandhed – bag Ordene. Det ligger alt sammen i Tonerne, som alt ligger i Ordene. Der er intet at oversætte.’’

Fordraget vil forfølge Løgstrups vision med Johannes evangeliets første sætninger om Ordet, som blev kød: Kan musikken virkelig tale - og kan den ikke bare fungere ordløst som "ord" med et udsagn, men også med "Ordet" som et budskab?

Med dette spørgsmål er vi ude på dybt vand - i bogstaveligste forstand. For vi starter med en tidsrejse: 60.000 år tilbage i tiden til en ø i det Indiske Ocean. Det kan vi her i 2018, for øen er en tidslomme, et "reservat" uden adgang for besøgende. Den mest banale børnesygdom kan udrydde befolkningen, for øen har altid været isoleret fra omverdenen, beskyttet af koralrev og af beboernes pile og spyd. Besøg er livsfarlige og har derfor kun været meget få og korte. Kan de have musik og religion?

Derefter en beroligende tur til Paris i det 12. århundrede, hvor vi lytter til munke i Notre Dame-kirken.

Så et hop til en toneangivende komponist i 2. halvdel af det 20. århundrede - en komponist, som betragtede alle sine værker som religiøse udsagn.

Til sidst runder vi af med musik på et hospice. Her spilles og synges musik for mennesker i overgangen mellem liv og død. Hører de den? Kommer den med et udsagn til dem? Et udsagn om et håb? Et evangelium?

Jørgen Lekfeldt er cand.phil. i musikvidenskab og ph.d. i teologi. Han
har skrevet kirkemusik, og dannede i 1974 en gruppe musikere, som har
spillet i Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien. Han har været præst i
37 år, men bor nu i Nødebo med sin kone June.

Konfirmation

 

I 2018 ligger konfirmationerne 27. og 29. april i Gadevang og 10. og 13. maj i Nødebo - indskrivning kan stadig ske ved henvendelse til Eva Holmegaard Larsen.

I 2019 ligger konfirmationerne 17. og 19. maj i Gadevang og 30. maj og 2. juni i Nødebo. Generelt ligger de Bededag og søndagen efter i Gadevang og Kr. Himmelfartsdag og søndagen efter i Nødebo.

Går du med en sanger i maven?

Nødebo-Gadevang Kantori optager nye medlemmer

Det lokale kor, Nødebo-Gadevang Kantori, har plads til enkelte nye medlemmer. Primært har vi plads til et par mænd i hver gruppe, men gode kvindestemmer vil bestemt ikke blive afvist.

Kantoriet synger i kirkerne ved forskellige lejligheder, herunder især i adventstiden, hvor der i år er planlagt både ’De ni Læsninger’ samt en egen julekoncert i Nødebo kirke.

Vi øver på lidt forskellige tidspunkter, men ofte tirsdage kl. 17-19. Vi arbejder seriøst i en hyggelig atmosfære med plads til latter og godt humør. Da vi arbejder i et pænt tempo, er et vist nodekendskab et must, ligesom at du må kunne synge rent.

Interesserede er velkomne hos:
Organist og korleder
Torben H.S. Svendsen
Telefon 2897 5897
Mail torben.h.s.svendsen@gmail.com