Højskoledage

TUSIND TAK FOR I ÅR!!

HØJSKOLEDAGENE ER TILBAGE I 2018

 

Højskoledage i Nødebo Præstegård 2017:

Reformation 2.0
– på sporet af Luther i dagens samfund

Lørdag 2. september – søndag 3. september

Download programmet som PDF her

I år er det 500 år siden, den tyske augustinermunk Martin Luther slog sine 95 teser om kirkens beskæmmende afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til et voldsomt opgør med den store, magtfulde middelalderkirke, der endte i en adskillelse af den vestlige kirke i en katolsk og en protestantisk del.

Reformationen fejres i år i mange lande, ikke mindst i Tyskland. Men også herhjemme bliver jubilæet markeret med et væld af gudstjenester, koncerter, teater, foredrag, bogudgivelser og events.

Men hvorfor er det så vigtigt at fejre Reformationen? Kommer det os ved i dag? Ja, det gør det, for Luthers tanker om tro og troens betydning for det enkelte menneske, og hans opgør med et totalitært kirkesystem, fik afgørende indflydelse på vores kultur, samfund og menneskesyn.

Årets Højskoledage forsøger at trække tråde bagud til de spændende begivenheder, der udspillede sig omkring Reformationen i 1500 tallet, og følger sporene op til vores egen tid.

VEL MØDT til nogle spændende og hyggelige dage i godt selskab med dygtige foredragsholdere, dejlig musik, god mad – og hinanden.

 

Program

Lørdag:

10.00 velkomst

10.30 Martin Scwartz Lausten: Martin Luther. Oprører. Munk. Reformator

Hvad var det egentlig Martin Luther ville? Hvorfor gik det så vidt, at han blev udstødt som kætter og blev fredløs? Et foredrag om Luthers liv som munk, opgøret med pavekirken og det nye syn på kristendommen, der fik så store følger for hele samfundet. Der vil heller ikke bliver lagt skjul på Luthers ”skyggesider”, og så skal vi også lige en tur omkring reformationen i Danmark.

Dr.theol og professor i kirkehistorie. Forfatter til en række bøger om reformationen, bl.a. ”Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator” og ”Reformationen i Danmark”, som også er oversat til tysk og italiensk.

12.00 Frokost

12.30 Niels Henrik Gregersen: 500 år med Martin Luther

Luther er et ikon. Man kender ham fra utallige billeder, stik, buster og mønter. Men han er en person, der har delt vandene. Han er blevet set som det følsomme, anfægtede menneske og som en brovtende mandsperson. Som den milde evangeliske kirkelærer og som kætter. Som menighedens befrier fra pavens åg og den, der selv startede et nyt kirkeregime. Som talsmand for menigmand, men også fyrstens mand. Som modernitetens herold og som et bagstræberisk middelaldermenneske.

Foredraget vil tegne et billede af hans rolle i de sidste 100 års danske kulturhistorie.

Professor i samtidsteologi på Københavns Universitet, og sammen med Carsten Bach-Nielsen udgiver af tre binds-værket ”Reformation i dansk kirke og kultur 1517-2017”  

14.00 Kaffe og kage

14.30 Jens Erik Kristensen: Fra katekismus til kompetence – Fra opdragerstat til konkurrencestat.

Hvilken virkning fik Luther og reformationen på udviklingen indenfor pædagogik og opdragelse? Der trækkes linjer fra Kirkeordinansen i 1537 til den Blå Betænkning i 1960. Og fra almueskoleloven i 1814 til skolereformen i 1975, hvor det kristent-reformatoriske værdigrundlag for skolen erstattes af et demokratisk og pluralistisk. Det er historien om, hvordan samfundet ændrede sig fra at være en opdragerstat, der gennem Katekismus læsning skulle gøre folk fromme og gudfrygtige med henblik på evigheden, til at blive vore dages forkætrede ”konkurrencestat” eller rettet ”uddannelsesstat”. For i dag er uddannelse ophøjet til primært eksistensvilkår og vi lever i realiteten i et samfund med uddannelsestvang og en livstidsdom på læring og kompetenceudvikling.

Lic.phil. og lektor i pædagogisk idehistorie og samtidsdiagnostik på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Redaktør og medforfatter på ”Pædagogikkens historie” (2017), ”Kamp og Status. De lange linjer i børnehaveinstitutionernes og pædagogprofessionens historie 1820 til 2015” (2015) og ”Kald og kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015” (2015)

16.00 Tid til en spadseretur …

17.00 Koncert i Nødebo Kirke

18.00 Drinkstid

18.30 Middag

 

Søndag:

9.00 Gudstjeneste i Nødebo kirke

10.00 Kaffe

10.30 Iben Krogsdal: Er vor Gud så fast en borg?

Luthers salmer fra 1500-tallet bruges stadig flittigt. Mange kender og elsker ikke mindst ”Vor Gud han er så fast en borg” og ”Det kimer nu til julefest”. Ved reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et moderne lys på Luthers salmer. Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere os i dag? Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad var der på spil for Luther, og hvad er der på spil for os i dag? Iben Krogsdal har nydigtet en række af Luthers mest kendte salmer. Hun vil fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab, og om hvordan hun som menneske af en helt anden tid og virkelighed har arbejdet med Luthers salmer. Undervejs i foredraget skal vi synge nydigtede luthersalmer, og der vil blive tid til diskussion.

Religionsforsker, forfatter og salmedigter. Har bl.a. udgivet salmesamlingerne ”Det skyder og springer”, ”Vild opstandelse”, ”Fuldmagt”, ”Vi som er søgende og mange flere”, nylig er et udvalg af Luthers salmer nydigtet i samlingen ”Vor Gud du mærker vor sorg”. Forfatter til fere børnebøger og noveller samt bogen om danskernes tro ”De måske kristne” fra 2012.

12.00 Frokost

12.30 Lone Rahbek: Fra kærlighedens planteskole til markedets økonomi – en historie om ægteskab og kærlighed i forandring.

Om Luther, kærligheden og ægteskabet – og nationaløkonomien? Med reformationen blev det ældgamle syn på ægteskabet styrket. Det handlede om rollefordeling mellem de to køn, og om monogami og det livslange samliv. Og så handlede det om frivilligt at forlade sin slægt for at tjene et højere formål. Kærlighed og køn tjente en større sag. Formålet var at avle børn, der kunne opdrages til at blive gode undersåtter i staten. I det 21. århundrede er kærlighed og parforhold noget, der kun tjener vores egen fornøjelse. Og at det er blevet sådan, det er ikke kun et spørgsmål om frigørelse, men om økonomi!

Mag.art. i europæisk etnologi. Familie- og ægteskabsforsker. Har bl.a. udgivet ”Livsformer, familietyper og kvindelig” (1987/1993. Er i gang med et bogprojekt med titlen ”Kærligheden og staten”, som bygger på et ide om, at kærligheden som statens forudsætning kan spores som en rød tråd op gennem Vesteuropas historie fra før kristendommen og til det 20. århundrede.

14.00 Afslutning

Praktiske oplysninger:
Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24, Nødebo. Kurset koster kr. 585 pr. deltager (kr. 400 kun for lørdag, kr. 200 kun for søndag) Gebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller ved at ringe på 4848 0719. Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Eva Holmegaard Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk

 

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2015:

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2014: