Højskoledage

Arven efter 68

Højskoledage i Nødebo Præstegård 2018
Lørdag 1. september - søndag 2. september

Vi følger sporene og genkalder stemningen fra oprørets magiske år

I år er det et halvt århundrede siden ungdomsoprøret brød løs i Paris, Rio de Janeiro, Berlin, New York og København og satte en generation i brand og en bevægelse i gang, der i eftertiden er blevet bedømt som en politisk fiasko men en kulturel succes. For kapitalismen blev ikke standset og den økonomiske magt blev ikke udfordret. Men de gamle autoriteter faldt, og overalt blev der kaldt til oprør mod patriarkalske magtsystemer – på universiteter og skoler, på arbejdspladser, i familien, mellem generationerne og mellem kønnene. Seksuel frigørelse, kvindebevægelse, kollektivisme og eksperimenter med forskellige livsformer vandt frem og satte dagsordenen for en ny frihedskultur.

Vi hylder 50 års jubilaren og spørger, hvordan det gik med idealerne og i hvilken udstrækning, vi lever med arven efter de magiske år omkring 1968 – kulturelt, kønsmæssigt og kirkeligt?

Er der dømt midtvejskrise eller modenhedens milde ro? Flip eller flop? Er det tid til et nyt ungdomsoprør?

Mød bl.a.:

Kasper Støvring, forfatter og debattør, der vil sætte spørgsmålstegn ved, om opgøret med den gamle, autoritære pligtkultur gav os et bedre liv? Lider vi ikke under byrden af 68’erne frihedsevangelium, som har gjort os mere stressede og mere ensomme?

Lene Sjørup, teolog, præst og forsker i kvindeteologi, forfatter til bogen ”Du er gudinden – religiøsitet og teologi hinsides gud fader” og mange andre bøger om kvinders religiøsitet, og om køn, kristendom og politik. Lene Sjørup var en del af kvindebevægelsen og vil fortælle om tiden og sine egne erfaringer og kampe.

Preben Kok, forfatter til bestselleren ”Skæld ud på Gud” og tidligere hospitalspræst, har i bogen ”Slip livet løs” skrevet om, hvordan 1968 betød en undertrykkelse af den grænsesættende lidenskab, der satte den grænsesprængende lidenskab fri til at løbe løbsk. Han analyserer smertepunkterne og tilbyder en vej til at hele det brudte, så livet kan slippes løs.

Rasmus Nøjgaard, sognepræst og redaktør af ”Kirkesangbogen”. Han fortæller om den enorme produktion af nye salmer, 68-generationen satte i gang. Først i en klart oprørsk og politisk tone, senere mere poetisk og legende. Men med det klare sigte at lade evangeliet ramme det moderne menneske og med inddragelse af tidens indflydelsesrige pop- og rock kultur.

 

Praktiske oplysninger:
Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24, Nødebo. Kurset koster kr. 585 pr. deltager (kr. 400 kun for lørdag, kr. 200 kun for søndag) Gebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller ved at ringe på 4848 0719. Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Eva Holmegaard Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2015:

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2014: