Højskoledage

Højskoledage i Nødebo Præstegård 2017:

Reformation 2.0
– på sporet af Luther i dagens samfund

Lørdag 2. september – søndag 3. september

Udover en introduktion til Reformationens historie og hovedpersoner, vil fokus være på de aftryk Martin Luther har sat på vores egen tid. Mød blandt andre Martin Schwarz Lausten, Niels Henrik Gregersen, Jens Erik Kristensen og Iben Krogsdal til en spændende weekend om Luther og moderne kristendom, Luther og konkurrencestaten, Luther i dansk skolehistorie, Luther og musikken og Luther i moderne salmedigtning.

Praktiske oplysninger:
Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24, Nødebo. Kurset koster kr. 585 pr. deltager (kr. 400 kun for lørdag, kr. 200 kun for søndag) Gebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller ved at ringe på 4848 0719. Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Eva Holmegaard Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk

 

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2015:

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2014: