Menighedsrådet

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Menighedsrådet ved det konstituerende møde. Øverst fra venstre: Caspar Bartholin (stedfortræder) Christine Fossing, Ole Strand, Ulla Bønsøe og Eva Holmegaard Larsen. Nederst fra venstre: Xenia Buus Hermann, Gertrud Andersen, June Lekfeldt og Bodil Davidsen. Helene Armfeldt og Kirsten Aunstrup var ikke til stede. Foto: Annike Fossing.

Menighedsrådsvalg 2016

Der blev kun indleveret én kandidatliste ved valget og dermed er de opstillede på denne liste valgt.

Fra Gadevang er det: Ole Strand, Gertrud Andersen, Xenia Buus Hermann samt Caspar Bartholin som stedfortræder.

Fra Nødebo er det: Christine Fossing, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Bodil Davidsen, Ulla Bønsøe og Helene Armfeldt.

Det nye råd tiltrådte 1. søndag i advent, og har konstitueret sig, som det fremgår af adresselisten længere nede på siden.

 

Gadevang sogns menighedsråd og Nødebo sogns menighedsråd er slået sammen til Nødebo sogns og Gadevang sogns menighedsråd - i daglig tale Nødebo-Gadevang menighedsråd. 

Offentlige menighedsrådsmøder afholdes i præstegårdens konfirmandlænge kl. 19.00 - 21.00.

Næste møder i Nødebo-Gadevang menighedsråd: 
3. maj
7. juni

 

Referater:
Mødet den 5. april -
klik her
Mødet den 1. marts - klik her
Mødet den 1. februar- klik her

Mødet den 4. januar - klik her
Mødet den 21. december - klik her
Mødet den 23. november - klik her (konstituerende møde)
Mødet den 13. oktober -
klik her
Mødet den 8. september - klik her

Mødet den 11. august - klik her
Mødet den 8. juni - klik her
Mødet den 12. maj - klik her
Mødet den 13. april - klik her
Mødet den 17. marts - klik her
Mødet den 11. februar - klik her

Mødet den 6. januar - klik her
Mødet den 19. november - klik her
Mødet den 22. oktober - klik her


Regnskab for 2015 - klik her
Budget for 2016 -
klik her
Budget for 2017 -
klik her
 

June Maya K. B. Lekfeldt, formand
Søvej 8 B, 3480 Fredensborg


53 65 54 24

Mail

Xenia Buus Hermann, næstformand
Mosekrogen 1, 3400 Hillerød


26 39 13 87

Mail

Ole Strand, kasserer
Gadevangsvej 120, 3400 Hillerød


40 37 90 45

Mail

Christine Fossing, personalekontakt
Sportsvej 37, 3480 Fredensborg


35 14 96 52


Mail

Kirsten Aunstrup
Søparken 7, 3480 Fredensborg


48 48 58 74


Mail

Bodil Davidsen
Sportsvej 9, 3480 Fredensborg


40 87 36 52


Mail

Helene Armfeldt
Skovgærdet 8, 3480 Fredensborg


23 46 27 67


Mail

Ulla Bønsøe
Nødebovej 55B st 1, 3480 Fredensborg


48 48 22 87


Mail

Caspar Bartholin, stedfortræder
Gadeledsvej 10C, 3400 Hillerød


28 70 10 41


Mail

Eva Holmegaard Larsen
Nødebovej 24, 3480 Fredensborg


48 48 07 19


Mail

Erik Hansen, kirkeværge
Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød

 


Mail

Poul Olsen, bygningssagkyndig
Kirkevej 12, 3480 Fredensborg

48 48 02 74
40 25 70 74

Mail
Gertrud Andersen
Gribskovvænget 13, 3400 Hillerød

24 26 43 86
Mail