Dødsfald  

Se Vejledning ved dødsfald og Takstblad her

Et dødsfald registreres på baggrund af lægens dødsattest - enten elektronisk eller på papir. Er lægens attest på papir, indleveres denne til præsten/sekretæren.

Anmodning om begravelse/ligbrænding skal nu ske digitalt via dette link: borger.dk

Taler særlige grunde for, at man ikke kan bruge den digitale løsning, kan man printe en blanket fra samme hjemmeside og så udfylde, underskrive og indlevere den til præsten/sekretæren. Hjælp til udfyldelse af anmodning om begravelse/ligbrænding fås ved henvendelse til en bedemand/begravelsesforretning eller hos præstesekretæren.

Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med bedemanden og sognepræst Eva Holmegaard Larsen.

 

Gravsted og pasning
Aftale om gravsted og om eventuel pasning af gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdslederen eller -administratoren, som også kan give oplysning om, hvad det koster. Se mere under
Kirkegårdene

Begravelse/bisættelse:
Ethvert medlem af Den Danske Folkekirke har ret til vederlagsfrit at gøre brug af en kirke til begravelsen/bisættelsen.
Begravelseshandlingen finder normalt sted med 3 dages varsel og skal normalt finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp:
Sygesikringen yder et tilskud, som er indtægtsbestemt.
Enkelte faglige organisationer yder også begravelseshjælp.
Fra Sygesikringen Danmark kan der ydes tilskud til medlemmerne.