Navneændring

Man kan ved henvendelse til præstesekretæren, få oplyst hvilke muligheder for navneændring navneloven giver.

Ansøgning skal principielt ske digitalt fra borger.dk under Familie og børn, Navne og navneændring. 

Der skal betales gebyr i forbindelse med ansøgning om navneændring. Dette gælder dog ikke ved vielse (når der skabes navnefællesskab) - og skal ægtefæller/samlevende/umyndige børn have navneændring på samme tid, betales kun ét gebyr. Læs mere om gebyret på borger.dk.