Kirkegårdene

Kontakt kirkegården:
Leder af Den Fælles Kirkegårdsdrift Monica van der Zwiep
: 3031 8983 eller mov@km.dk

Kirkegårdsadministrator Allan Høier: 2018 0719 (træffes normalt tirsdag 9-15) eller alho@km.dk  

Kirkeværge Bruno Bjerre: bebjerre@gmail.com

 

Vejledning ved dødsfald - klik her
Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse eller begravelse og valg af gravsted. Da det kan virke temmelig uoverskueligt, har menighedsrådet udarbejdet en lille folder, som beskriver, hvad man skal gøre ved anmodning om begravelse eller ligbrænding og  hvilke muligheder, man har, når gravstedet skal vælges.
 

Kirkegårdstakster - klik her
Menighedsrådet har udarbejdet en oversigt over de takster, der gælder for erhvervelse og vedligehold af gravsteder.

 

Begge foldere kan fås hos graveren og på kirkekontoret og de kan ses ved at klikke på link'ene.
 

Kirkegårdsvedtægten - klik her
Kirkegårdsvedtægten er den detaljerede ”grundlov” for driften af kirkegårdene. Kirkegårdsvedtægten er godkendt af provstiet og skal danne grundlaget for administration og drift af kirkegårdene.

Samarbejde

Nødebo og Gadevang kirkegårde er nu en del af Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti. En af fordelene ved samarbejdet er, at graverne i samarbejdet dækker for hinanden under sygdom, ferie mv. og samarbejder om hækklipning, grandækning m.v.

 

Gravstedshækkene på Gadevang kirkegård udskiftes

Gravstedshækkene på Gadevang kirkegård er ramt af sygdom og skal derfor udskiftes.

På den nordlige halvdel af kirkegården blev de skiftet i november 2015 - de planter som er gået ud vil senere blive skiftet. På den sydlige halvdel er hækkene ikke helt så angrebne og vil formentlig blive skiftet senere.

Der er/vil blive sat takshække, som ikke kan rammes af den sygdom, de andre hække har fået.

Er der spørgsmål til udskiftningen, kan man kontakte graveren.


Gravsteder

Læs her om nogle af gravstederne på Nødebo kirkegård:
Familien Dahl - klik her
William Sophus Dahl - klik her

 

Nye urnegravpladser
Vest for Nødebo kirke har vi lavet nye urnegravpladser. Pladserne ligger rundt om de to nye træer og er nu klar til brug.

 

Nye hække på kirkegårdene og fornyelse af hækkens udseende om kirkegården i Nødebo 

Hækkene inde på kirkegårdene var desværre blevet angrebet af svampesygdomme. Det var derfor nødvendigt at udskifte størstedelen af hækkene. I forbindelse med udskiftningen blev der plantet taks, som er modstandsdygtige overfor svampeangrebene. Udskiftningen er nu færdig.  

Når man kommer forbi kirkegården på Nødebovej, har man ikke kunnet undgå at se, at kirkegårdshækken har skiftet udseende. Det skyldes, at den er blevet klippet, så den fremover bliver tættere, smukkere og mere holdbar.