Højskoledage

Højskoledage i Nødebo Præstegård 2024: Det mindste græs jeg undrer på... om naturen og os

Naturen er omkring os og lige nu næsten guddommelig i sin sommerskønne frodighed. De fleste af os elsker naturen og går glade ud i den og nyder dufte og farver og lysfald, lytter efter træernes susen og fuglenes sang. Mediterer og finder ro og lader tankerne flyve frit under den blå himmel.

Som en ny, romantisk bølge er naturen tilbage som det sted, vi alle længes ud mod, både for at stresse af fra hamsterhjulet og for at finde tilbage til noget oprindeligt. Rigtig mange mennesker forbinder noget religiøst med oplevelser i naturen. Ifølge en helt ny undersøgelse gælder det for 48 % af folkekirkens medlemmer, og for 24 % af dem, der ikke er medlemmer.

Samtidig er vi alle i dag smerteligt bevidste om, at naturen lider under os på rigtig mange parametre. Klima og dyreliv og hele økobalancen. Måske er det på tide, at vi genopdager os selv – ikke kun som betragtere og brugere og nydere af naturen ”derude” – men som en del af naturen. Vi er selv natur, fra top til tå, fra hjerne til sprog og kultur.

Vi har brug for en ny fortælling om, hvem vi er i forhold til vores omgivelser. Årets højskoledage undersøger naturbegrebet fra forskellige vinkler og håber at sætte en refleksion og en samtale i gang om, hvad naturen betyder for os – og hvad vi betyder for naturen.
 

Lørdag den 7. september

10.00 Kaffe og velkomst

10.30 Vandreren over tågehavet v/Lilian Munk Rösing

Den store tyske romantiske maler Caspar David Friedrich fylder 250 år i år. Hans meste kendte maleri er ”Vandreren over tågehavet”, der skildrer en rygvendt mand på en klippetop over et tågefyldt landskab. Er han det naturbeherskende menneske med det store overblik? Eller er han udsat på afgrundens rand. Om rygvendte beskuere, ubetrædelig natur, forkærlighed for tåge og forholdet mellem menneske og natur i romantikken med tråde til Inger Christensen og den aktuelle økokritik.

12.00 Frokost

12.30 Naturen i Grundtvigs digtning v/Sune Auken

Grundtvigs salmer og sange er gennemtrængt af naturbilleder. De bevæger sig i en naturlig verden, der er bestemt af sit dobbelte ophav i skabelse og syndefald. Derfor er natur og verden på den ene side fuld af guddommelig storhed, sandhed og skønhed. På den anden side ofte truende og farefuld. Vi ser på dette natursyn fra et nutidigt perspektiv og spørger til dets relevans for mennesker i en verden, hvor bæredygtighedskriterier omgiver os på alle sider.

14.00 Kaffe

14.30 Hvem genforvilder hvem?  - Med outdoorøkonomien ind i vildmarken v/Palle Nørgaard og Magnus Hultberg

Vi undersøger de værdier, som forbindes med naturen hos den enkelte og hos dem, som udvikler og sælger de naturbaserede oplevelser og den naturnære turisme. Friluft vejledes, outdoor pakkes, fælleden zoneres og mellem miljøetik og æstetisk erfaring dyrkes skovbadning, diskuteres afkobling og resiliens og der tages en solopgangstur eller lejes en trætop-hytte. Det handler om mening og identitet.

16.00 Gåtur/pause i solen

16.45 Koncert

18.30 Drinks

19.00 Middag
 

Søndag den 8. september

9.00 Gudstjeneste i Nødebo kirke

10.00 Kaffe

10.30 Ånd, sundhed og mad v/Per Torp Sangild

Alle ønsker sundhed, men hvornår er man et sundt menneske? Kan vi nøjes med at spise sundt – så går det nok? Hvad ved vi reelt om maden og kroppen, og hvad må vi bare tro på? Har ånd og kirke noget at sige til begge dele? Forslag og svar, men måske endnu flere spørgsmål og dem kan vi bruge til sammen at søge efter en sund livsstil for krop og sjæl. Sammen ser vi på, hvordan både videnskab og tro kan bidrage til at forstå og begribe naturen og det sunde liv.

12.00 Frokost

12.30 Sommerfugle, økocentrisme og klimahåb v/Margrethe K. Birkler

Vi vil dykke ned i økocentriske forståelser af naturen, guddommelige tilstedeværelser, dybets teologi og mødets filosofi og der vil vi møde både saltvandskrokodiller og sommerfugle. Vi skal reflektere over forholdet mellem os og naturen ud fra eksistentielt perspektiv. Men også spørge, hvilke etiske konsekvenser en anerkendelse af naturens værdighed og vores verdslighed har i en klimakrise.

14.00 Afslutning
 

Hvem kan du møde på årets højskoledage?

Lilian Munk Rösing er lektor ved Institut for Kulturvidenskab på Københavns Universitet, litteraturanmelder og forfatter.

Sune Auken er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Palle Nørgaard og Magnus Hultberg er begge lektorer på Service- og Oplevelsesøkonomi-uddannelsen ved Erhvervsakademiet i Aarhus.

Per Torp Sangild er professor i Human Ernæring og leder af Center for Tro og Videnskab på Københavns Universitet.

Margrethe K. Birkler er ph.d.-stipendiat på Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
 

Praktisk info:

Hvor: Nødebo præstegård, Nødebovej 24, Fredensborg

Hvornår: Lørdag d. 7. september og søndag d. 8. september

Pris: Det koster 550 kr. at deltage lørdag og søndag. Deltager man kun lørdag er prisen 380 kr. Deltager man kun søndag koster det 175 kr. Deltagergebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag og underholdning. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

Tilmelding: Tilmeld dig til kirkekontoret ved Allan Høier på e-mail alho@km.dk eller telefon 2018 0719 (træffes fortrinsvis tirsdag) Først når du har fået svar på tilmeldingen, indbetaler du på konto: 6300 – 1524765. Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen.

NB! Når man har meldt sig til, vil man modtage en bekræftelse og et program. Der er plads til 70 deltagere. Resten kommer på en venteliste.

For yderligere information: Henvendelse til Allan Høier eller sognepræst Eva Holmegaard Larsen på telefon 4848 0719.

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2015:

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2014: