Højskoledage

ÅND


Højskoledage i Nødebo Præstegård

4.-5. september 2021

OBS: Det er pt. venteliste

 

Er der noget, coronatiden har lært os, så er det at ”mennesket ikke lever af brød alene”. Vi har en sjæl, en længselsfuld, tørstende sjæl, der rækker ud efter at forbinde sig med noget uden for os selv. Mange nye former for fællesskaber og fokus på det, der binder mennesker sammen, er blomstret op under coronatiden. Det er derfor indlysende at genåbne højskoledagene med temaet ÅND.

Hvad er ånd? Er det kraft, mod, styrke, inspiration, kunst, kærlighed, frihed eller bevidsthed. Er ånd det samme som sjæl? Og hvad vil det sige at være åndløs?

Ånden kan man ikke se, men vi kan se dens virkning. Vi skal tale om folkeånd, nationalånd, åndfuldhed, åndsfrihed, tidsånden, kærlighedens ånd, Guds ånd, tro, håb og kærlighed og meget mere. Vi kan love, at årets Højskoledage i Nødebo præstegård bliver fuld af ånd - med spændende oplæg, masser af hyggeligt samvær, musik, mad og spiritus.

 

PROGRAM

Lørdag 4.9.

10.00 Kaffe og velkomst

10.30 Grundtvigs forståelse af begreberne folk og ånd - v/Ove Korsgaard

Grundtvig har i den grad præget det danske sprog med begrebet ”ånd”. Han har ligeledes anvendt ordet ånd, i utallige sammenhænge, som f.eks. Helligånd, kæmpeånd, Verdens ånd, Nordens ånd og folkeånd. Er der forskel på folk og folkeånd? Hvad mente Grundtvig med begrebet ”folk”, og hvad forstår man i dag ved det, han kaldte ”folkeånd”?

12.00 Frokost

12.30 Åndsfriheden under pres – eller: Den farlige frihed - v/Ingrid Ank

”Frihed for Loke såvel som for Thor”. Sådan lyder et af Grundtvigs berømte citater. Det betyder, at friheden til at tale og leve, som man vil, også skal gælde dem, der ser anderledes på verden. Men gælder åndsfrihed så også religiøse mørkemænd og politiske antidemokrater eller dem, der spreder had på de sociale medier? Er der grænser for hvad vi må sige til hinanden? Har jeg ret til min identitet og min historie uden indblanding udefra? Og hvad bliver der så af den frie samtale? Et oplæg om åndsfrihed, myndighed og identitet.

14.00 Kaffe og kage

14.30 Hvad siger tidsånden? - v/Christoffer Emil Bruun

Gennem anekdoter fra programmet Tidsånd på P1 og fra arbejdet som trosredaktør i DR indkredser programmets vært den tidsånd, som præger os her og nu. Med eksempler fra kultur, religion og historie forsøger han at give et bud på, hvad der samler og skiller os i det 21. århundredes fragmenterede verden.

16.00 Gåtur ved Esrum Sø

17.00 Koncert i Nødebo kirke med Royal Danish Brass

Koncerten tager os med på en rejse i tid og sted med spændende indslag helt fra bronzealderen til vor tid, via renæssancen, barokken og op til romantikken. Musik af Friedrich Kuhlau, John Downland, Johann S. Bach, Jeremiah Clarke, Mozart, Schumann og Fuzzy.

18.30 Drinkstid

19.00 Middag


Søndag 5.9.

 9.00 Gudstjeneste i Nødebo Kirke

10.00 Kaffe i præstegården

10.30 Tro, håb og kærlighed - v/Helle Skaarup

Tro, håb og kærlighed er sjælsevner, som er grundlagt i os alle. Vi kan i en fortravlet verden fjerne os fra dem eller miste kontakten til dem. Måske mangler vi ord for, hvad ordene betyder i vores liv. Det, der ikke får ord, visner – siger et gammelt ordsprog. Med eksempler fra sit eget liv og ægteskab med musikeren Peter Bastian, giver Helle Skaarup de tre ord kraft, fylde og perspektiv, med inddragelse af bogen ”Altid allerede elsket”.

12.00 Frokost

12.30 Helligånden, den ikke længere helt så skjulte medspiller - v/Niels Henrik Gregersen

Helligånden har længe været en slags Askepot i treenigheden af Fader, Søn og Helligånd. Noget tyder på, at det er ved at ændre sig. Foredraget giver et bud på, hvorfor det er tilfældet, og hvordan man tale om ånd og Helligånd i dag.

 

Du kan møde

Ove Korsgaard - professor emeritus i pædagogik ved Århus universitet, har bl.a. skrevet bogen ”Folk”, om identitet, værdier og danskhed

Ingrid Ank – leder af Grundtvig-Akademiet, medforfatter til bogen ”At være demokrat er ikke at være bange”

Christoffer Emil Bruun – Journalist, redaktør og historiker, programvært på ”Tidsånd” på P1

Helle Skaarup – forstander på Løgumkloster Refugium

Niels Henrik Gregersen – professor i dogmatik på Københavns universitet, har fornyligt udgivet bogen ”Ind i fællesskabet – en samtidsteologi om gudsriget og det evige liv”.

Royal Danish Brass består af Jonas Højen Wiik (trompet og piccolotrompet), László Molnar (trompet), Henning Hansen (horn og lur), Keld Jørgensen (basun og lur) og Christian Bay (tuba)

 

Praktiske oplysninger

HVOR  Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24, Nødebo.

HVOR MEGET  Kurset koster kr. 490 pr. deltager (kr. 350 kun for lørdag, kr. 150 kun for søndag). Gebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

HVORDAN  Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller evt. ved at ringe på 4848 0719. Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen.

MERE INFO  Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til: Eva Holmegaard Larsen 4848 0719   

 

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2015:

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2014: