Højskoledage

Højskoledage i Nødebo Præstegård 2023: Er der nogen hjemme?

Lørdag d. 2. september – Søndag d. 3. september

 

Download hele programmet her


Hvad vil det sige at være hjemme? Hvad definerer et hjem og hvor er vi hjemme og kan vi have forskellige hjemsteder? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller på årets højskoledage.

Det er vigtigt at føle sig hjemme, og i år gør vi hjemligheden til et tema. Vi skal tale om hjemlighed, både derhjemme i stuen og i vores land. Hjemme i vores liv og hjemme i verden.

En gammel pilgrimstradition forstår verden som en jammerdal, som man kun skal igennem for at komme hjem til Gud. Men er Gud ikke hjemme i den skabte verden, og er Guds rige ikke også her på jorden? Hvad betyder vores nationale og kulturelle identitet for vores hjemlighed?

Vi kaster et væld af åbne spørgsmål op under den blå september-himmel og har inviteret en håndfuld spændende og kloge hoveder til at gribe nogle af dem.

Velkommen og god fornøjelse!

 

Lørdag den 2. september

10.00 Kaffe og velkomst

10.30 Jens Christian Grøndahl: ”Hjemme i Europa”

En samtale om sproget, gør verden beboelig med ord som ”hjem”. Og om den grænseoverskridende tanke, at frigøre sig fra alle snævre forestillinger om tilhørsforhold og finde sammen i en dybere følelse af at have et hjem hos andre, uanset hvor forskellige vi er.

12.30 Carsten Schjøtt Philipsen: Hjemmet som metafor

Er du blevet væk, hvis du ikke kan finde hjem? For barnet er spørgsmålet typisk klart og simpelt, men for det moderne, voksne menneske kan det være mere udfordrende. På hvilken måde er du blevet væk, og hvad er det egentlig, du ikke kan finde? Ligger hjemmet et bestemt sted eller mener vi noget andet med spørgsmålet? Oplægget er en undersøgelse af, hvor hjemmet befinder sig som sted og hvordan vi bruger ordet som metafor.

14.00 Kaffe og kage

14.30 Cecilie Rubow: Hjemme i naturen

Mange vil gerne vil ud i naturen. De føler sig måske ligefrem hjemme der - på en måde. Men hvad er naturen i dag? Det udendørs, det uberørte eller dét vi skal forvalte og have omsorg for? Kan naturen være det hele på én gang? Et oplæg om konflikter, kærlighed og hjemlighed i forhold til en natur under forandring. 

16.00 Gåtur ved Esrum Sø

17.00 Koncert i Nødebo kirke

18.30 Drinkstid

19.00 Middag
 

Søndag den 3. september

9.00 Gudstjeneste i Nødebo Kirke

10.00 Kaffe i præstegården

10.30 Jakob Wolf: Er jorden vores hjem?

Det er en udbredt opfattelse, at vi skal forstå jordkloden som vores hjem. Det står nedfældet i en FN-traktat, at ”Jorden er vores hjem”. I kristendommen er den Gudskabte verden også vores hjem, men et andet spor lægger det sande hjem i himlen eller Paradiset. Hvorfor denne dobbelthed?

12.00 Frokost

12.30 Anton Pihl: Den truede hjemegn

”Venner, ser på Danmarks kort, ser, så I det aldrig glemmer, til hver plet har fået stemmer” – sådan skrev digteren Christian Richardt i 1889. Men hører vi de stemmer, fra det Danmark der ligger udenfor hovedstaden og de store byer? Mange egne og landsdele har fået en mere og mere svækket identitet, senest gennem store reformer af den offentlige sektor. Mens vores nabolande holder fast i lokale dialekter og flager med nye regionale flag, taber vi mere og mere fornemmelsen for, hvad det betyder at have en hjemegn.

14.00 Afslutning

 

Hvem kan du møde på årets højskoledage?

Jens Christian Grøndahl, forfatter til romanerne ”Tavshed i oktober”, ”Lucca” og ”Inde fra stormen” og mange flere. Skrev i 2015 bogen ”Hjemme i Europa” om den europæiske identitet.

Anton Pihl er museumsinspektør på Greve museum og er også noget så eksotisk som medlem Dansk Heraldisk Selskab. Han ved noget om våbenskjold og deres betydning og historie.

Cecilie Rubow er antropolog og professor og har blandt andet beskæftiget sig med undersøgelser af danskernes religiøsitet. Lige nu er hun aktuel med bogen ”Indendørsmennesket”. Her følger hun i sporene efter strandmennesker og fuglefolk.

Jakob Wolf, teologiprofessor og forfatter til meget læste bøger som ”Jobs tårer – om Gud og det onde” og ”Det gud-dommelige”. Omdrejningspunktet er mennesket i universet.

Carsten Schøtt Phillipsen, lektor på Institut for Mennesker og Teknologi. Forsker i byer, boliger, beboelse og hverdagsliv. Om forholdet mellem drømme og materialitet. Har skrevet afhandling om hjemlighed og hjemfølelse.

--

Praktisk info:

Hvor: Nødebo præstegård, Nødebovej 24, Fredensborg

Hvornår: Lørdag d. 2. september og søndag d. 3. september

Pris: Det koster 550 kr. at deltage lørdag og søndag. Deltager man kun lørdag er prisen 380 kr. Deltager man kun søndag koster det 175 kr. Deltagergebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag og underholdning. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

Tilmelding: til kirkekontoret ved Allan Høier på e-mail alho@km.dk eller telefon 20180719 (træffes fortrinsvis tirsdag). Indbetaling på konto: 6300 – 1524765. Husk at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen.

NB! Når man har meldt sig til, vil man modtage en bekræftelse og et program. Der er plads til 70 deltagere. Resten kommer på en venteliste.

For yderligere information: Henvendelse til Allan Høier eller sognepræst Eva Holmegaard Larsen på telefon 48480719.

 

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2015:

Stemningsbilleder fra Højskoledage 2014: