Minikonfirmander

Alle 3. klasses-elever har mulighed for at blive mini-konfirmander!

I foråret er det børnene fra 3. klasse i Nødebo og i efteråret børnene fra Gadevang.


Hvad er det at være mini-konfirmand?:

Det er at lære sin kirke bedre at kende. 

Det er at tale om vigtige ting: liv, død, tro og håb. 

Det er at høre de spændende historier fra Bibelen. 

Det er at synge, tegne, lege, spille skuespil, klippe og klistre. 

Inden et nyt hold starter, sender vi information og invitation ud til alle i klassen. Er der spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte præst Eva Holmegaard Larsen på 48 48 07 19 / ehl@km.dk