Attester 

Er den gamle dåbs- eller navneattest blevet borte i flytningen? Man kan få en ny ved henvendelse til præsten eller præstesekretæren! Det samme gælder for en vielsesattest, forudsat at vielsen er sket i en kirke. 

• Med NemID kan den bestilles på www.personregistrering.dk - den fremsendes så til folkeregisteradressen, normalt inden for 5 dage. 

• Man kan ringe til præsten/præstesekretæren på 48 48 07 19 og bestille attesten og herefter afhente den mod forevisning af billed-legitimation. Attester kan i øvrigt rekvireres på alle kirkekontorer over hele landet. 

At få en ny attest er gratis. 

Attester kan også rekvireres med engelsk oversættelse. 

Legalisering
Når en attest skal bruges i udlandet, stiller de udenlandske myndigheder ofte krav om legalisering – en bekræftelse af, at underskriften på dokumentet kommer fra en person, som har ret til at underskrive på vegne af den pågældende myndighed.

Legalisering foretages af Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2 B, 1448 København K. Se nærmere, også om betaling af gebyr for legaliseringen, på udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk under Borgerservice – Legalisering.

Attester, der skal legaliseres, må højst være 3 måneder gamle.