Sognepræst
Eva Holmegaard Larsen

Nødebo Præstegård
Nødebovej 24
3480 Fredensborg
E:
ehl@km.dk
T: 4848 0719
Træffes bedst: Onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11 samt tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Bettina Hovgaard-Schulze

E: beho@km.dk
T: 4016 0730
Træffes ikke mandag.

 

Præstesekretær, informationsmedarbejder og kirkegårdsadministrator
Allan Høier

E:
alho@km.dk
T: 4848 0719
Træffes som hovedregel tirsdag kl. 9-15 i præstegården, Nødebovej 24.

Kirketjener
Hanne Fogh

E: hannefogh@c.dk 

T: 2018 0719
Træffetid fredag: 9.30-11.30

Graver
Al henvendelse til


Leder af Den Fælles Kirkegårdsdrift
Tina Albrechtsen 

E: tinal@km.dk

T: 3031 8983