Vikarierende præst i Nødebo-Gadevang
Mona Irene Høgh
E: moih@km.dk
T: 2025 1051
Træffes ikke mandag.

 

 

 

Kirke- og kulturmedarbejder
Julie Berggren
E: 
nogakirker@gmail.com
T: 4020 4441
Træffes ikke mandag.

 

 

 

Kirketjener
Hanne Fogh

E: hannefogh@c.dk 

T: 2018 0719
Træffetid fredag: 9.30-11.30

Kontakt pt. Gunver Nielsen

T: 29 46 09 37

Graver
Al henvendelse til


Leder af Den Fælles Kirkegårdsdrift
Tina Albrechtsen 

E: tinal@km.dk

T: 3031 8983