Nødebo og Gadevang kirker

Klik i menuen ovenfor for at se mere om kirkerne og kirkegårdene

Nødebo pastorat

omfatter i dag Nødebo og Gadevang Sogne med dets to kirker, Nødebo Kirke og Gadevang Kirke.
Nødebo Sogn var indtil 1907 annex til Esbønderup Sogn. I 1903 oprettedes der kapellani i Nødebo, og i 1904 indviedes Gadevang Kirke. I 1907 udskiltes Nødebo Kirke fra Esbønderup pastorat og blev selvstændigt pastorat med Gadevang som filialkirke. I 2010 blev Gadevang kirkedistrikt omdannet til Gadevang Sogn.

Series pastorum:
Poul Hedemann 1904 - 09
Knud E. Ræbild 1909 - 38
H.C. Windfeld-Hansen 1939 - 48
Børge Kielberg 1949 - 64
Sophus Boas 1965 - 71
Preben Thorgård 1971 - 98
Eva Holmegaard Larsen 1998 -