Dødsfald  

Se vejledning ved dødsfald og takstblad her

Et dødsfald registreres på baggrund af lægens dødsattest - enten elektronisk eller på papir. Er lægens attest på papir, indleveres denne til præsten/sekretæren.

Anmodning om begravelse/ligbrænding skal nu ske digitalt via dette link: www.borger.dk

Taler særlige grunde for, at man ikke kan bruge den digitale løsning, kan man printe en blanket fra samme hjemmeside og så udfylde, underskrive og indlevere den til præsten/sekretæren. Hjælp til udfyldelse af anmodning om begravelse/ligbrænding fås ved henvendelse til en bedemand/begravelsesforretning eller hos præstesekretæren.

Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med bedemanden og sognepræst Eva Holmegaard Larsen.

 

Gravsted og pasning
Aftale om gravsted og om eventuel pasning af gravsted sker ved henvendelse til Kirkegårdskontoret, tlf. 4848 4009 eller graver@live.dk, som også kan give oplysning om, hvad det koster. Se mere under
Kirkegårdene

Begravelse/bisættelse:
Ethvert medlem af Den Danske Folkekirke har ret til vederlagsfrit at gøre brug af en kirke til begravelsen/bisættelsen.
Begravelseshandlingen finder normalt sted med 3 dages varsel og skal normalt finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp:
Sygesikringen yder et tilskud, som er indtægtsbestemt.
Enkelte faglige organisationer yder også begravelseshjælp.
Fra Sygesikringen Danmark kan der ydes tilskud til medlemmerne.