Ved anmeldelse af fødsel

Fra 1.10. 2010 sker registreringen af en fødsel automatisk, hvis der har været en jordemoder til stede. Har der ikke været en jordemoder til stede, skal moderen anmelde fødslen på blanketten "Fødselsanmeldelse", som bl.a. findes på www.personregistrering.dk 

Præstesekretæren kan henvende sig for yderligere oplysninger/dokumentation. 

Er forældrene ikke gift, og ønsker de fælles forældremyndighed, kan de med fordel anmelde faderskabet på en Omsorgs- og ansvarserklæring - dette sker med nemID på www.borger.dk under Familie og børn. Dette skal ske SENEST 14 DAGE EFTER FØDSLEN, ellers sendes faderskabssagen til Statsforvaltningen.